Aktywny senior w domu

Program profilaktyczny Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Ministerstwa Zdrowia

Ćwiczenia

Ćwiczenia i zalecenia

Udostępnij

Rosnę - opadam

Zaciskanie i otwieranie dłoni

Palce - pięty

Marsz na siedząco

Skręty na siedząco

Odpoczynek - oddychanie

Wstawanie - siadanie

Marsz w miejscu

Wspięcia na palce

Ręce do sufitu

Wypady w przód

Mini-przysiady

Rozpychanie ścian

Odpoczynek-oddychanie przy otwartym oknie

Wszystkie ćwiczenia

O programie

Dla kogo jest ten poradnik?

W nawiązaniu do wskazówek Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zaleca się, aby w celu uniknięcia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, seniorzy ograniczyli przebywanie w miejscach publicznych. Chodzi o zniwelowanie ryzyka poważnych skutków zakażenia, które rośnie wraz z wiekiem.

Obecna sytuacja epidemiologiczna i przymusowe pozostanie w domach może spowodować znaczne ograniczenia aktywności fizycznej wśród osób starszych. Już kilkudniowa absencja ruchowa może spowodować trudne do odwrócenia konsekwencje dla całego organizmu. Rezygnacja z aktywności może przyczynić się do pojawienia powikłań, w tym wtórnie spowodować osłabienie wszystkich układów i podatność na inne schorzenia, także po okresie pandemii.

Czytaj więcej

E-book

Pobierz e-book z ćwiczeniami

Program powstał dzięki pracy zespołu ekspertów:
  • Dr Agnieszka Wójcik
  • Dr Piotr Czyżewski
  • Mgr Monika Piekarniak
  • Dr n. med. Marta Podhorecka
  • Dr n. o zdr. Anna Pyszora
  • Dr n. med. Marta Sidaway
  • Prof. dr hab. Edyta Smolis-Bąk
  • Dr Agnieszka Stępień
  • Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Truszczyńska-Baszak